lt en

Pirmadienis, 2011 Rugpjūčio 15

,,Drąsos kelio“ partijos Steigimo Deklaracija

 

Lietuvos piliečiai! ,,DRĄSOS kelio“ partiją steigiame, susiklosčius sudėtingoms aplinkybėms -Lietuvoje įsigalėjus korupcinei oligarchinei santvarkai, kuri yra nepalanki daugumai Lietuvos piliečių. Mūsų krašte įsigalėjo korumpuotųjų klanai, klesti politinė korupcija, plinta skurdas ir žmogaus teisių pažeidimai. Oligarchų, tariamų „valstybininkų“ bei pedofilų klanai nebaudžiami. Jie egzistuoja kaip atskiros privilegijuotojų kastos, praktiškai nesant realios politinės opozicijos, kuri tam pasipriešintų. Žvelgdami į susiklosčiusią situaciją, galime konstatuoti, jog dabartinė padėtis itin pavojinga – turime butaforinę valstybę ir suskaidytą luominę visuomenę. Įsigalėjo vieno luomo – oligarchų bei politinės korupcijos saistomos klasės hegemonija. Neapsikęsdami skurdo, neteisingumo, vis daugiau piliečių išvyksta iš Lietuvos. Pastaraisiais metais ženkliai išaugusi emigracijos banga, faktiškai - masinė šalies gyventojų deportacija į Vakarus.

  Kai kuriuose oficialiuose renginiuose, žiniasklaidoje, televizijos laidose aiškinama, jog Lietuva – teisinė, demokratinė valstybė, kalbama apie laisvę ir teisingumą. Bet daugelis žmonių mato, kokia yra iš tikrųjų ,,demokratija“ Lietuvoje, ir kokią šiuo metu turime ,,puikią“ teisinę sistemą.

Siauros korumpuotųjų kastos susikūrė ,,demokratiją“ sau, o daugelis piliečių patiria priespaudą, išnaudojimą, susiduria su skurdu ir neteisingumu. Netgi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė šių metų pradžioje atvirai pareiškė: ,,Lietuvą valdo oligarchai ir nusikalstamas pasaulis“. Prezidentės žodžiai tikslūs ir teisingi, mūsų krašte susiklostė pavojinga padėtis – Lietuvą valdo kriminalinė mafija, veikianti išvien su politinės korupcijos mafija.

Tai liudija daugelio rezonansinių bylų eiga. Lietuvą sukrėtusi Kauno pedofilijos byla buvo vilkinama ir galų gale numarinta, o kovotojo su pedofilija D.Kedžio persekiojimo ir nužudymo istorija akivaizdžiai parodo, kaip susidorojama su mafijos klanams neįtikusiais asmenimis. Iki šiol tebesitęsiantis Drąsiaus Kedžio sesers Neringos Venckienės ir mamos Laimutės Kedienės persekiojimas bei šmeižtas - akivaizdūs grubūs žmogaus teisių pažeidimų pavyzdžiai. Tuo tarpu įtakingi pedofilai išsisuko nuo pelnytos bausmės, nes jų klaną dangsto įtakingi teisėsaugos pareigūnai.

Arba štai klaipėdietės Eglės Kusaitės byla – ryškus bylų fabrikavimo pavyzdys. Jauna mergina buvo įkalinta, mušama ir kankinama, ji iki šiol tampoma po teismus, nors faktiškai nėra jokių E.Kusaitės kaltės įrodymų. O tuo tarpu ,,Alytaus tekstilės“ aferos, „Mažeikių naftos“, LEO, VEKS, Valdovų rūmų aferos bei kitų didžiųjų finansinių aferų organizatoriai vaikšto laisvėje!..

Mes siekiame šalyje besiformuojančios pilietinės visuomenės, visų Lietuvos likimui neabejingų piliečių paramos tam, kad pažabotume oligarchiją, pavojingus nebaudžiamų aferistų ir pedofilų klanus, sustabdytume valdžios sluoksniuose paplitusią politinę korupciją, savanaudiškumą, neteisingumo ir atviro cinizmo apraiškas, ir atkurtume teisinę, konstitucinę, demokratinę valstybę.

Mes tvirtiname, kad demokratijos ir teisinės, konstitucinės valstybės atkūrimas įmanomas tik tada, kai bus sugriauta Lietuvoje per pastaruosius du dešimtmečius įsigalėjusi oligarchinė santvarka. Ši santvarka remiasi korupcija, smurtu ir išnaudojimu. Iškelkime esminį klausimą: kam tarnauja tokia santvarka - daugumai piliečių ar daugiausia tik siauroms privilegijuotųjų kastoms? Deja, drąsiai galime konstatuoti, jog ši santvarka-korupcinė oligarchinė santvarka iš esmės yra palanki tik siauroms kastoms - bankininkų ir oligarchų klanams bei korumpuotų pareigūnų ir pedofilų grupuotėms.

Susiklostė gan sudėtinga padėtis Kultūros srityje. Tradicinė kultūrą griaunama, vis labiau įsigali bulvarinė ,,akropolių kultūra“, formuojami homo babilon – beveidžiai minios žmonės, kuriuos domina pigios pramogos, girtaujantys, priklausomi nuo narkotikų ar lošimų kulto, arba neturintys tokių priklausomybių, bet viskam abejingi piliečiai.

Siekiant pajudėti permainų keliu, ženkliam proveržiui būtinos esminės permainos keliose srityse:

1. Teisės srityje – būtina ryžtinga teismų ir prokuratūros sistemos pertvarka, ryžtinga kova su korupcija ir bausmių už pavojingus nusikaltimus - valstybinio turto grobstymą, stambių aferų ir korupcijos organizavimą, prekybą narkotikais, kovos su pedofiliją griežtinimas.

2. Ekonomikos srityje bei socialinėje sferoje – tiek PVM srityje, tiek fizinių asmenų mokesčių srityje. Šiuo metu egzistuojantis 21 procento PVM tarifas yra pernelyg didelis. Be to, būtina įvesti ir PVM lengvatas, kurios yra visose Europos Sąjungos valstybėse. Tai PVM lengvatos spaudai, knygų leidybai, transporto paslaugoms, koncertams ir kitiems kultūriniams renginiams, sporto varžyboms, kai kuriems maisto produktams.

Lietuvai tiesiog būtinas progresinių mokesčių įvedimas – turime siekti, kad nedideles pajamas (670-1200 litų į rankas) gaunantys piliečiai mokėtų mažesnius mokesčius, o dideles pajamas (4000-10000 litų ir daugiau į rankas) gaunantys piliečiai mokėtų didesnius mokesčius.

Turi būti panaikinti ir kasos aparatai turguose, nes tai tiesiog akivaizdus smulkaus verslo žlugdymas. Kasos aparatų nėra daugelio pasaulio kraštų turguose, tad toks valdžios bandymas pasipinigauti iš smulkių turgaus prekeivių, daugelio kurių pajamos yra mažos,- tai šalyje suvešėjusios biurokratijos veiklos išraiška.

Energetikos kainų reguliavimas – seniai pribrendusi būtinybė. Dabartinės šildymo kainos (net po 500-800 litų per mėnesį) yra sunkiai pakeliama našta daugumai piliečių. Kai tuo tarpu energetikų klanai tiesiog klesti daugumos piliečių sąskaita, jie gauna 10-25 tūkstančių litų algas, dar ir išsimoka didžiulius priedus bei premijas, todėl yra tiesiogiai suinteresuoti, kad kainos už šildymą dar labiau kiltų.

3. Švietimo, mokslo ir kultūros srityse reikalingos radikalios permainos. Būtina pažaboti nepagrįstai dideles kainas už aukštąjį mokslą (nuo 6 iki 20 tūkstančių litų už metus), ir įvesti nemokamą mokslą, būtina panaikinti Lietuvos aukštojo mokslo sistemai ir vidurinėms mokykloms kenkiančią „krepšelių“ sistemą.

Būtina pažaboti kultūros srityje įsigalėjusį „kultūrinių reiderių“ klaną, kuris pasisavina didelę dalį kultūrai skiriamų valstybės biudžeto lėšų, ir imtis tolygaus kultūros sferos finansavimo, kad pakankamai lėšų gautų šiuo metu sunkiai besiverčiantys kultūros namai, muziejai, bibliotekos. Būtina numatyti ir konkrečias jaunųjų menininkų rėmimo programas, užtikrinti šių programų finansavimą.

Visos minėtos problemos tampriai susijusios su mūsų krašte įsigalėjusia oligarchija bei politine korupcija. Lietuvoje gyvena daug dorai, sąžiningai dirbančių, kuriančių, besimokančių žmonių. O greta gyvena keli tūkstančiai nusikaltėlių – tai oligarchai ir jų parankiniai, jų valdomų įmonių vadovai ir teisininkai, korumpuoti politikai ir prokurorai, įtakingi kriminaliniai baronai.

Oligarchai Lietuvoje – įsigalėjusio kriminalizuoto elito centrinė ašis. Būtent oligarchai ir su jais susiję korumpuoti politikai bei kriminalinio pasaulio lyderiai suformavo dabartinę santvarką – kleptokratiją - melu, smurtu ir vagystėmis paremtą korupcinę santvarką. Būtent tokio pobūdžio kleptokratija atsakinga už žmonių skurdinimą, už klestinčios korupcijos įsigalėjimą, už Lietuvos švietimo ir mokslo sistemos, kultūros sferos, sveikatos apsaugos sistemos griovimą, ir didžiulę emigraciją-faktiškai masinę deportaciją į Vakarus.

Kuriamos „DRĄSOS KELIO“ partijos veiklos pamatinis tikslas – telkti Tautą, kad būtų atkurta Lietuvoje teisinė, demokratinė, konstitucinė valstybė. Būtina sutramdyti valstybę griaunančius ir didžiąją dalį visuomenės išnaudojančius bei skurdinančius šešėlinius klanus, puoselėti krikščioniškas, humanistines ir tautines vertybes, kurti pilietinę visuomenę, išsaugoti unikalią etninę kultūrą.

Visus Lietuvos likimui neabejingus, sąžiningai siekiančius šalyje esminių permainų piliečius kviečiame jungtis į „DRĄSOS KELIO“ partijos gretas arba būti mūsų partijos rėmėjais.

Mes nežinome, ar mums artimiausiu laiku pavyks pasiekti esminį proveržį - nugalėti kruviną kleptokratijos santvarką ir atkurti LR Konstitucijos veikimą bei tvarką šalyje, bet mes einame tiesos keliu ir esame įsitikinę, kad pažangios permainos Lietuvai tiesiog būtinos.

Demokratinės, teisinės, konstitucinės Lietuvos likimui neabejingus piliečius kviečiame vienytis lemiamai kovai – telkiantis į ,,Drąsos kelią“. Geresnės progos pasipriešinti oligarchinės santvarkos skleidžiamam melui tikrai nebus-dabar arba niekada!

 

 

Informacija telef.-8612 02487.  Jūsų vardas:
Komentaras: