lt en

Šeštadienis, 2013 Gruodžio 07

Gruodžio 7 d. Kaune įvyko politinės partijos „Drąsos kelias“ suvažiavimas

Suvažiavimą metine ataskaita už 2012 metus pradėjo partijos pirmininkas Seimo narys Jonas Varkala.

Išsamią finansinę ataskaitą pateikė partijos iždininkė Marijona Gutauskienė.

Juozas Vaikšnoras pateikė išsamią revizijos ataskaitą už 2012 metus. Partijos įstatų keitimo projektą suvažiavime pristatė Irena Malinauskienė. Suvažiavimo dalyviai aktyviai diskutavo, teikė pasiūlymus, išsakė pastabas dėl priimamų, tikslinamų įstatų. Vyko balsavimas. Įstatų pakeitimai buvo priimti.

Toliau vyko partijos pirminko pavaduotojo rinkimai. Iš trijų kandidatų į partijos pirminko pavaduotojus (Audronė Skučienė, Dainius Danilevičius ir Rokas Venclauskas) ryškia balsų dauguma politinės partijos „Drąsos kelias” pirmininko pavaduotoja išrinkta Audronė Skučienė.

Naujai išrinkta drausmės ir etikos, revizijos komisijos ir koordinacinė taryba.

Aptarti partijos skyrių darbo ir naujų skyrių steigimo klausimai.

Baigus dalykinius suvažiavimo klausimus, vyko aktyvūs pasisakymai dėl nuolatinio partijos „Drąsos kelias” niekinimo ir šmeižimo viešoje erdvėje. Apsispręsta, kaip į tokius žeminimus partija ir jos žmonės privalo reaguoti.

Birutė Vaikšnoraitė suvažiavimui priminė Garliavos šturmo liudinikus, užtampytus po teismus, kurių daug nubausta administracinėmis baudomis nuo 300,Lt iki 500,Lt. O dar laukia 17 baudžiamųjų bylų niekuo nekaltiems Garliavos šturmo liudininkams, kuriems reikalingas „Drąsos kelio” palaikymas.

Karštose dalykinėse diskusijose aptarti kiti aktualūs Lietuvai ir „Drąsos kelio” partijai politiniai netolimos ateities klausimai.  

2013 12 07. Politinės partijos „Drąsos kelias" pirmininko kun. Jono Varkalos mintys, pasibaigus partijos suvažiavimui Kaune 2013-ųjų gruodžio 7 d.

http://www.drasoskeliaspartija.lt/siuo-metu-kaune-vyksta-drasos-kelio-suvaziavimas/Jūsų vardas:
Komentaras: